Nový rok 2007

Drazí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

milí spolupracovníci na díle šíření radostné zvěsti,

využívám této příležitosti, abych Vás s příchodem nového roku 2007 všechny bratrsky pozdravil a také Vám všem ještě jednou popřál hojnost darů Ducha Svatého do celého Vašeho života a do celé Vaší pastorační práce, do které se s novým časem jistě pouštíme s novým nasazením.

Chtěl bych Vám dnes napsat o jednom tématu, které není zdaleka nové a pro Vás neznámé. Ve čtvrtek 4.ledna 2007 jsme se sešli na biskupství nad našim diecézním časopisem Zdislavou. Hovořili jsme o mnoha potěšujících věcech. Myslím, že naše Zdislava má dlouhotrvající dobrou úroveň, dokonce je zde snaha o růst kvality v mnoha směrech.

Nemůžeme si naříkat ani na nezájem čtenářů, když uvážíme, že celé stovky předplatitelů za deset let trvání časopisu už odešli na věčnost a také musíme brát v úvahu, že mladí čtenáři čtou internetovou podobu Zdislavy.

Přesto mne překvapilo, když mi nový šéfredaktor pan Rosenauer (došlo od 1.ledna 2007 k záměně na postu šéfredaktora a jeho zástupce) předložil výpis počtu odběrů v jednotlivých farnostech. Kéž se necítí dotčeni ti, jichž se to netýká, ale velký počet našich farností neodebírá ani jedno číslo Zdislavy (jistě je možné, že si ve Vašich farnostech odebírají Vaši farníci časopis sami). 39 obsazených farností neodebírá ani jedno číslo Zdislavy, 15 farností odebírá 1–4 čísla, 16 farností odebírá 10 ks, 6 farností 20 ks, 5 farností 30 ks, 1 farnost 44 ks, 1 farnost 70 a 3 farnosti 80 ks výtisků. Jsem přesvědčen, že hromadný odběr má mnoho výhod, včetně ekonomických. Mám představu, že je možné objednat větší počet diecézního časopisu – (neobstojí zde námitka, že jsme zavaleni tiskovinami – právě proto se musíme učit rozlišovat mezi papírem a papírem) – a nabídnout ho při nejrůznějších příležitostech a setkáních – (lidem, kteří přicházejí na faru za určitým úředním jednáním, při Vašich mnohých katechezích a přípravách, na setkání mládeže Vaší farnosti, katechumenů, seniorů a mnoha dalších). Je možné roznášet Zdislavu do rodin, když Vás pozvou na nedělní oběd apod. Mám osobní zkušenost, že jsem jako farář nabízel Katolický týdeník do čekáren různých institucí (u lékaře, u holiče, v pneuservisu apod.).

Myslím, drazí spolubratři, že mi dobře rozumíte o čem hovořím. O nadšeném, zapáleném tiskovém apoštolátu. Chystám se napsat na sedmou velikonoční neděli, na den světových modliteb za sdělovací prostředky, Pastýřský list na toto téma.

Na závěr si dovoluji ocitovat dva malé úryvky z dokumentu 2. Vatikánského koncilu O sdělovacích prostředcích „Inter mirifica“:

„Především se má podporovat dobrý tisk. K tomu však, aby čtenáři byli zcela proniknuti křesťanským duchem, ať se zakládá a pěstuje také výslovně katolický tisk….Věřícím ať se připomíná nutnost číst a šířit katolický tisk, aby si uměli o všech událostech utvořit křesťanský úsudek.“ (Čl.14)

„Proto posvátný sněm připomíná věřícím, že jsou povinni podporovat finančně i jinak katolické deníky a časopisy, podnikáni ve filmu, rozhlasové a televizní stanice a vysílání, jejichž hlavním cílem je šířit a hájit pravdu a snažit se o pokřesťanštění lidské společnosti.“ (Čl.17)

+ Biskup Pavel Posád

Napsal Leoš Sikora, tisk, přečteno 4913x

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina