Advent, Vánoce 2006

Drazí přátelé,

Adventem jsme vstoupili do nového liturgického roku. Svatý Otec Benedikt XVI. řekl: „…je to období s hlubokým náboženským obsahem, protknuté nadějí a duchovním očekáváním… Křesťané na jedné straně pozvedají pohled ke konečnému cíli své pouti dějinami, na straně druhé si s pohnutím připomínají narození Krista v Betlémě a sklání se nad Jeslemi… Křesťanská naděje se obrací k budoucnosti, ale zůstává vždy pevně zakořeněna v minulosti.“

Chci se s Vámi podělit o jednu radost. Od adventu 2005 jsme pracovali na obnově kaple v biskupské rezidenci. Vedle starobylé kaple sv.Vavřince z roku l692 máme ještě druhou, která slouží každodenním potřebám a je přístupná také pro návštěvníky rezidence. Interiér navrhl renomovaný brněnský architekt Ludvík Kolek. Byla posvěcena 7. prosince 2006. Neměla dosud žádné zasvěcení, a tak inspirováni první encyklikou papeže Benedikta XVI. „DEUS CARITAS EST“, rozhodli jsme se jí zasvětit jako: „Kaple Boží Lásky“.

Patrocinium budeme každoročně slavit v den, kdy se Boží Láska narodila v Betlémě – to je 25. prosince. Letos poprvé bude sloužena v ranních hodinách pastýřská mše svatá, kterou obětuji za Vás všechny. Přijměte ji jako projev mé lásky a vděčnosti.

Kaple na rezidenci

Kaple na rezidenci

Vánoční přání Vám vyjadřuji slovy zmíněné encykliky „Bůh je láska“: „Skutečná novost Nového zákona nespočívá v nových myšlenkách, nýbrž v samé postavě Ježíše Krista, jenž slovům propůjčuje tělo a krev, což je naprosto neslýchaný realismus.

Toto Boží působení nyní dostává svou dramatickou podobu na základě skutečnosti, že v Ježíši Kristu se Bůh sám vydává hledat zatoulanou ovci, tedy trpící a ztracené lidství…(čl.12)

Přeji Vám setkat se s touto úžasnou Boží Láskou

nejen v Adventě a o Vánocích, ale v celém Vašem životě.

Rád Vám z plna srdce žehnám.

+ Váš Pavel Posád litoměřický biskup

Napsal Leoš Sikora, tisk, přečteno 6367x

Novinky

Náhodná fotka z fotogalerie

Vítejte

na webových stránkách Mons. Pavla Posáda, světícího biskupa se sídlem v Českých Budějovicích. Tento web je určen ke komunikaci křesťanů s biskupem Pavlem. Doufám že Vám všem, čtenářům těchto stránek přinese radost i poučení. pater Martin Davídek

Texts in English

Lingua Latina